Visie en Etos

Visie en Etos van Global Leadership Academy

Visie
Anna Marie-en-Pieter
Global Leadership Academy waag om `n innoverende leeromgewing daar te stel waar jongmense kan groei tot LEIERS wat `n impak sal maak en hul wêreld sal dien.


Die Etos

Die personeel van GLA is uitgesproke in hul geloof in Jesus Christus. Die waardes en tradisies van die skool sal dus deur hul leefstyl en leering beinvloed word.
  • Die skool sal bestuur word in `n vriendelike atmosfeer van sagtheid en nederigheid.
  • Die omgewing wat deur bogenoemde geskep word en die daaruit voortspruitende dissipline sal die karakterbou van leerders bevorder.
  • By GLA streef ons uitstekende akademiese standaarde na en glo dat dit nie elemente van avontuur en pret uitsluit nie.
  • GLA glo in die waardevolle rol van mentorskap en sal verhoudings-opvoeding bevorder.
  • GLA ondersteun ervaringsleer as `n middel om leerders in staat te stel om teorie in die praktyk te kan toepas en sodoende lewensvaardighede te kan ontwikkel.
  • GLA sal laterale denke stimuleer en stel hom ten doel om elke leerder te ondersteun om tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.
  • GLA glo in die holistiese ontwikkeling van elke leerder.

Project of

Global Challenge

NPO - 066 - 651

Approved Cause

Nation Builder

Visitors Online

We have 23 guests and no members online